Logga in   |  Bli kund

Kategori | Globalfonder +23,13% i år

Globalfonder

Världen är ett egennamn för planeten Jorden, sett från en mänsklig världssyn, som en plats bebodd av människor. Benämningen används ofta för att beteckna summan av människans erfarenheter och historia, eller det mänskliga tillståndet i allmänhet. Övrigt djurliv räknas då ibland inte in. Det bor uppskattningsvis 6,6 miljarder människor på jorden

I kategorin Aktiefonder, Globalfonder har vi samlat aktiefonder som placerar i börsnoterade aktier över hela världen. Många Globalfonder har en stor del av sin fondförmögenhet placerade på den amerikanska marknaden, som står för över 50 % av världsmarknaden. Den amerikanska ekonomin har också en stor betydelse för utvecklingen i andra länder och regioner världen över.

Det finns många globalfonder och de skiljer sig vitt åt. Fondens placeringsriktning och regler avgör hur fritt förvaltarna får agera i sina placeringar. Säger bestämmelserna att en fond i stort sett ska följa sitt jämförelseindex, vilket för många globalfonder är MSCI World, kommer ungefär hälften av fonden bestå av amerikanska aktier. Det finns även globalfonder med en större frihet i sin placeringsstrategi, där förvaltaren mer fritt kan välja vilka aktier på vilka marknader, som ska ingå i portföljen.

Globalfonder är aktiefonder och har därför en hög risk. Med anledning av den stora riskspridningen har globalfonder relativt sett en lägre risk, jämfört med andra aktiefonder. Globalfonder är ett bra sätt att få riskspridning i hela världen och hjälp med att flytta pengar när förutsättningarna på lokala aktiemarknader förändras. En stor del globalfonder är noterade i en utländsk valuta och då måste man även beakta valutarisken vid en investering.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Stökigt fjolår har gett lägre värderingar 2019-01-17
Det gick relativt stadigt för globalfonder inledningsvis under 2018, vilket mot slutet av året omvandlades till ett kraftigt ras. MSCI World Total Net Return backade 7,6 procent under december vilket gjorde att nästan hela nedgången på året kom den sista månaden på året. För helåret var nedgången 8,2 procent. Fondkategorin har däremot noterat en bra start på 2019, med en genomsnittlig uppgång om strax över 3 procent, och det finns argument för en fortsatt god utveckling under 2019. (Analys producerad av Nordea 2019-01-17) Se hela analysen

 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Globalfonder

 

Fonder i kategorin Globalfonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
Partners Group Listed Priv Eq USD P Acc 224,96 37,95% 6 ej betygsatt    
JSS OekoSar Equity Global P EUR dist 225,61 34,82% 6 ej betygsatt    
JSS OekoSar Equity Global P EUR acc 225,84 34,82% 6 ej betygsatt    
DNB Fund Global ESG retail A 51,93 34,72% 6 ej betygsatt    
SKAGEN Global A 2 125,81 34,33% 6 ej betygsatt    
ODIN Global C 303,39 34,19% 5 ej betygsatt    
Heptagon Future Trends Equity A USD Acc 166,03 33,53% 5 ej betygsatt    
ODIN Global D 173,18 33,47% 5 ej betygsatt    
MS INVF Global Opportunity A 79,27 33,21% 5 ej betygsatt    
C WorldWide Global Equities Ethical 1A 241,32 32,97% 6 ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 205
Resultat per sida: