Logga in   |  Bli kund

Kategori | Globalfonder -3,79% i år

Globalfonder

Världen är ett egennamn för planeten Jorden, sett från en mänsklig världssyn, som en plats bebodd av människor. Benämningen används ofta för att beteckna summan av människans erfarenheter och historia, eller det mänskliga tillståndet i allmänhet. Övrigt djurliv räknas då ibland inte in. Det bor uppskattningsvis 6,6 miljarder människor på jorden

I kategorin Aktiefonder, Globalfonder har vi samlat aktiefonder som placerar i börsnoterade aktier över hela världen. Många Globalfonder har en stor del av sin fondförmögenhet placerade på den amerikanska marknaden, som står för över 50 % av världsmarknaden. Den amerikanska ekonomin har också en stor betydelse för utvecklingen i andra länder och regioner världen över.

Det finns många globalfonder och de skiljer sig vitt åt. Fondens placeringsriktning och regler avgör hur fritt förvaltarna får agera i sina placeringar. Säger bestämmelserna att en fond i stort sett ska följa sitt jämförelseindex, vilket för många globalfonder är MSCI World, kommer ungefär hälften av fonden bestå av amerikanska aktier. Det finns även globalfonder med en större frihet i sin placeringsstrategi, där förvaltaren mer fritt kan välja vilka aktier på vilka marknader, som ska ingå i portföljen.

Globalfonder är aktiefonder och har därför en hög risk. Med anledning av den stora riskspridningen har globalfonder relativt sett en lägre risk, jämfört med andra aktiefonder. Globalfonder är ett bra sätt att få riskspridning i hela världen och hjälp med att flytta pengar när förutsättningarna på lokala aktiemarknader förändras. En stor del globalfonder är noterade i en utländsk valuta och då måste man även beakta valutarisken vid en investering.

 
Utveckling detta år

Välj fondkategori:

 
Analys

Nuvarande fokus gynnar globalfonder 2019-11-07
Analytiker på fondbolagen har blivit mer positiva till globalfonder som kategori i den turbulenta tid som vi nu befinner oss i. Globalfonder är också den kategori av fonder som är absolut populärast bland de svenska fondspararna. (Analys producerad av Finwire 2019-11-07) Se hela analysen

 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Globalfonder

 

Fonder i kategorin Globalfonder

 FondKursUtveckling i årRiskMorningstar Rating™  
MS INVF Global Advantage A 88,10 54,16% 6 ej betygsatt    
Finserve Global Technology Fund A 180,89 35,93% 5 ej betygsatt    
Öhman Global Growth 999,93 35,87% 6 ej betygsatt    
MS INVF Global Opportunity A 121,51 31,04% 6 ej betygsatt    
Naventi Offensiv Flex 268,93 27,73% 5 ej betygsatt    
Swedbank Robur Globalfond I 30,04 25,38% 6 ej betygsatt    
Swedbank Robur Globalfond A 97,17 24,64% 6 ej betygsatt    
IKC Global Trend 156,80 21,26% 6 ej betygsatt    
SEF – Kavaljer Investmentbolagsfond A 151,86 16,53% 5 ej betygsatt    
IKC 0-100 138,99 16,32% 5 ej betygsatt    
        
Resultat 1-11 av 206
Resultat per sida: