Logga in   |  Bli kund

AktivaPortföljer.png

Fondnyheter

 • Tenoris One stänger sin första hela kalendermånad, november avkastade 2,77 % med ca 84 % av fondens kapital placerat utanför börsen  

  Tenoris One stänger sin första hela kalendermånad, november avkastade 2,77 % med ca 84 % av fondens kapital placerat utanför börsen

  Den diversifierade fonden Tenoris One har nyligen stängt sin första hela kalendermånad. Under november avkastade fonden 2,77 %. Fondens exponering mot börsen, fördelad mot Tyskland, USA och Indien, var under perioden ca 16 %. Resterande del av portföljen bestod av bl.a. ädelmetaller, industrimetaller och jordbruksprodukter. Fonden har sedan start, per november, avkastat ca 0,8 %.


  ”Den gångna månaden var mycket stark för börsbolag men trots en liten andel av fondens kapital investerat i börsen lyckades vi skapa en avkastning som vi är mycket nöjda med. Med en börs som balanserar kring sin högsta värdering någonsin, trots många osäkerheter på både kort och lång sikt, är vi fasta i vår övertygelse om att diversifiering är mycket viktigt. Vi kommer fortsatt vara fokuserade på att försöka skapa en rimlig avkastning till låg risk genom det vi kallar diversifiering på riktigt” säger förvaltaren Henric Nordin.



  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Handelsbanken Fonder flaggar ned i Ascelia Pharma  

  Handelsbanken Fonder flaggar ned i Ascelia Pharma

  Handelsbanen Fonder har minskat sitt ägande i Ascelia Pharma till 4,93 procent av kapitlaet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.



  Taggar:
  #healthcare   #insider  

 • Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Nobia  

  Swedbank Robur Fonder flaggar upp i Nobia

  Swedbank Robur Fonder har ökat sitt innehav i köksspecialisten Nobia till 5,01 procent av kapitalet och rösterna i bolaget. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.



  Taggar:
  #consumergoods   #insider   #retail  

 • Handelsbanken Fonder har minskat rejält i Immunovia - flaggar under 5 procent  

  Handelsbanken Fonder har minskat rejält i Immunovia - flaggar under 5 procent

  Handelsbanken Fonder har per den 2 december sålt 364 539 aktier i forskningsbolaget Immunovia, enligt ett flaggningsmeddelande. Innehavet är därefter 971 968 aktier vilket motsvarar 4,3 procent av kapital och röster.

  Immunovia studsade upp något under gårdagen efter en kollaps på 34 procent i tisdags som följd av en Di-artikel där experter uttryckte sig skeptiskt kring bolagets blodtest.



  Taggar:
  #biotech   #healthcare   #lifescience   #mutualfunds  

 • Consensus Småbolags förvaltare kommenterar Embracer, Stillfront och Kambi - fonden har en årlig avkastning på 27 procent  

  Consensus Småbolags förvaltare kommenterar Embracer, Stillfront och Kambi - fonden har en årlig avkastning på 27 procent

  Fonden Consensus Småbolag A ökade 8,56 procent i november, upp 71,09 procent under 2020. Det framgår av en månadsrapport.

  Sedan start har fonden presterat årlig avkastning om cirka 27 procent.

  Under november har de sista kvartalsrapporterna kommit in och förvaltaren uppger att man är mer än nöjd med de redovisade siffrorna.

  Embracer, som är ett av fondens större innehav, har under månaden presenterat sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet. Förvaltaren Anders Wright kommenterar.

  "Bolagets förvärv under det tredje kvartalet summerades till hela 13 stycken. Embracer
  har en historik av att göra bra och värdeskapande förvärv, vilket vi tror att man kommer
  kunna fortsätta med. Vi tror att bolaget fortsatt har en lång tillväxtresa framför sig, både
  organiskt och genom förvärv."

  Stillfront presenterade också sin kvartalsrapport under november.

  "Kvartalet var ett mindre kvartal och tyngdes även av valutamotvind, detta är dock inget som
  ändrar vår långsiktiga vy. Vi tycker fortsatt att det är hög sannolikhet att bolaget når sina högt uppsatta finansiella mål och aktien är vårt största innehav"

  Även det stora innehavet Kambi rapporterade och Wright ser potential i USA.

  "Vi ser positivt på att bolaget visar att man klarar av att prestera trots nedstängningar
  och ser en stor framtida potential för bolaget i USA. Den underliggande tillväxten var
  imponerande 62 procent mot föregående år."

  Förvaltaren menar att månaden varit volatil och att det skett en sektorrotation från tillväxtaktier och de som gått bra under året, till de som gått dåligt under året och så kallade värdeaktier. Detta är dock inget som förändrar fokuset i fonden, det ska fortsatt vara att investera i mindre snabbväxande lönsamma kvalitetsbolag.



  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fondbolagens Förenings förvaltarbarometer upp i december  

  Fondbolagens Förenings förvaltarbarometer upp i december

  Förvaltarbarometern från Fondbolagens Förening stiger, trots andra virusvågen.

  "I december stiger Förvaltarbarometern med 2 enheter, jämfört med föregående kvartal, till ett sammanlagt index på 67. I Förvaltarbarometern svarar fondförvaltare och experter på frågor om hur de bedömer marknadsutsikterna och Stockholmsbörsens utveckling på kort och längre sikt. Svaren vägs samman till ett index som uppdateras en gång per kvartal," skriver föreningen.



  Taggar:
  #mutualfunds  


Våra fondnyheter

 • Inför Årets Fonder 2020 - Årets hetaste teman; teknik, småbolag och tillväxt.  

  Inför Årets Fonder 2020 - Årets hetaste teman; teknik, småbolag och tillväxt.

  Vi har nu genomfört den första gallringen för att få fram de 13 olika vinnare vi utser under Årets Fonder 2020. I nuläget ser vi en härlig blandning med olika typer av aktörer på topplistorna med både svenska storbanksfonder, stora amerikanska fondbolag samt mindre svenska aktörer. Även fast året varit turbulent så visar många aktörer helt fantastiskt starka avkastningssiffror. Det är intressant att titta på de olika aktörerna för att se hur de hanterat det volatila året 2020. Vissa blev lite väl försiktiga efter vårens börsras samtidigt som andra tryckte gasen i botten.

  Vad har då stuckit ut under året? Ja det går inte att undkomma att det absolut största fokuset har legat på den globala pandemi som fortfarande härjar. I våras störtdök börserna världen över och det var panikartad stämning på handlargolven. Alla ville komma bort från börsen samtidigt. Det dröjde dock inte länge tills vi såg motsatsen, börserna började stiga kraftigt igen, och det var som att man återigen insett att det fortfarande saknas vettiga alternativ till börsen. Rallyt fortsatte under sommaren och hösten, visserligen med ett par svackor på vägen, men ändå tydligt uppåt. Och där står vi nu, hösten 2020, med kraftiga restriktioner och nedstängningar världen över och med stora realekonomiska konsekvenser, men samtidigt med många börser på all-time-high.

  I processen för att ta fram kandidaterna till Årets Fonder 2020 befinner vi oss fortfarande i startskedet. Men den första gallringen visar på starka positiva trender inom teknik och IT, småbolagsfonder samt amerikanska tillväxtfonder.

  - Att just fonder med fokus på teknik och IT hamnar i topp i år kommer inte som någon direkt överraskning. Många av dessa fonder har gått starkt under flera år, en trend som fortsatte in under början av 2020. När Pandemin sedan slog till så drabbades såklart även dessa av börsraset, men återhämtningsfasen har varit mycket stark. Detta kan till viss del härledas till att fonderna investerar i bolag som sysslar med digital kommunikation, näthandel och andra digitala lösningar, ett område där efterfrågan exploderat under det gångna året, säger Mikael Tjäder, VD på Fondab/Fondmarknaden.se.

  Utvärderingen av Årets Fonder sker i en trestegsprocess där underlaget utgörs av de ca 1700 fonder som för närvarande handlas på Fondmarknaden.se’s marknadsplats. Det som bedöms är framförallt den riskjusterade avkastningen på flera tidsperioder, men även andra kvantitativa och kvalitativa aspekter spelar in i utvärderingen.

  Även om priset heter Årets Fonder 2020 så är det inte bara prestationen under 2020 som avgör vinnarna. Vi tittar också på tre års sikt, och i vissa fall även 5 år. Vi tar också hänsyn till fondens hållbarhetsbetyg samt andra parametrar så som förändringar i förvaltningsteamet eller förändringar i investeringsprocessen. Det är också viktigt att fonden finns tillgänglig att köpa för den genomsnittliga fondspararen.

  - Vår ambition med utnämningen av Årets fonder är att lyfta fram fondförvaltare som bedriver aktiv förvaltning och lyckats särskilt väl under året som gått men som också under en längre tid bevisat sig konkurrenskraftig mot index och andra fonder inom sin kategori, säger Mikael Tjäder.

  Den fullständiga analysen kommer inte vara klar förrän året är slut, och Tjäder påpekar att de tidiga resultaten bara är indikationer. Det är jämt mellan flera fonder i toppen i flera kategorier, så mycket kan fortfarande hända under årets sista veckor. Tillkännagivandet av vinnarna kommer som vanligt att ske i januari, så håll utkik i våra digitala och sociala kanaler för att ta del av detta.

  Mikael Tjäder, VD
  08-545 186 18
  mikael.tjader@fondab.com

  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Flyttstopp inför årsskiftet  

  Flyttstopp inför årsskiftet

  Flyttstopp i december/januari 2021
  Fondmarknaden.se kommer att införa ett flyttstopp för in- och utflyttar inför årsskiftet. Flyttstoppet görs för att det över årsskiftet inte ska ligga flyttar som inte är färdigställda, då det kan orsaka att ofullständiga uppgifter till Skatteverket som sedan redovisas felaktigt för dig som kund. Flyttanmälningarna tas dock emot som vanligt under denna period men hanteringen av dem återupptas enligt nedan datum.

  Fonddepå
  Andelsflyttar för fonddepåer stoppas mellan 11 december 2020 och 4 januari 2021.

  ISK
  Utflytt (försäljning av andelar) inom ISK stoppas mellan den 14 december 2020 och 4 januari 2021.

  IPS
  Utflytt (försäljning av andelar) inom IPS kommer att stoppas mellan den 14 december 2020 och 4 januari 2021. Observera att inbokning av likvida medel (inflytt) efter årsskiftet kommer att ske när vi mottagit statslåneräntan som förväntas rapporteras i slutet av januari månad.

  Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta vår support på 08-545 186 00 eller info@fondmarknaden.se.

 • Analys Globalt - Fortsatt oro globalt kring ökad smittspridning  

  Analys Globalt - Fortsatt oro globalt kring ökad smittspridning

  Det har inte undgått någon att det har varit ett turbulent år för de globala aktiemarknaderna. Vid årets start låg indexet MSCI World på all-time-high efter ett mycket starkt 2019. Årets inledande veckor var fortsatt positiva och det såg ut att kunna bli ytterligare ett starkt börsår. Men det hade också börjat talas om ett virus som spridits från Kina, Covid-19, och även om det spridits till Europa så visste ingen riktigt vad det betydde, eller hur farligt det var. Sen slog det ner som en blixt, världens alla börser började rasa, vissa dagar tvåsiffrigt, och det var tydligt att man hade insett att detta var något som skulle påverka oss alla. Volatiliteten sköt i höjden och raset fortsatte, det var nästan läskigt att öppna datorn på morgonen för att se hur mycket det skulle rasa just denna dag. Nedgångarna fortsatte fram till den 23 mars, för då hade marknaden bestämt sig att nu var det tillräckligt nedjusterat.

  Där befann vi oss alltså den 23 mars, det globala indexet MSCI World var ned 32 procent och de flesta av oss kände nog lite panik. Men som alltid så vände det, om än snabbare denna gång än vad vi är vana vid. Börserna vände uppåt och det kändes nästan som att det gick upp lika snabbt som det sjönk. Det dröjde alltså endast fram till början på augusti innan fallet var återhämtat, och i början på september var vi upp ytterligare 6 procent. Vi har alltså haft länder som totalt stängt ned sina samhällen, massuppsägningar, utegångsförbud, 45 miljoner bekräftat smittade och över 1 miljon avlidna, men ändå står börsen högre än den gjorde i början av året? Det kan tyckas konstigt för många, men det visar på vilken otrolig kraft det får när alla världens centralbanker och regeringar gör sitt yttersta för att stimulera marknaderna.

  I USA har det också pågått en intensiv presidentvalskampanj. Valet gick av stapeln den 3 november, men i skrivande stund, den 5 november, har vi fortfarande inget slutgiltigt resultat. Visserligen ser det ut som att demokraternas kandidat Joe Biden har en knapp ledning, men det är som sagt inte klart förens alla delstater räknat färdigt alla sina röstsedlar. Donald Trump kommer nog inte heller erkänna sig besegrad förens vissa röstsedlar är omräknade, eller förens de olika domstolarna utrett de stämningar som lämnats in av partiets många jurister. På kort sikt tror vi inte att valresultatet påverkar börserna avsevärt, i alla fall inte på grund av vem som blir president, men det som kan påverka är om det blir oroligheter i landet om någon av sidorna börjar peka på att det skett oriktigheter i hur valet har gått till.

  Presidentkandidaterna är två vitt skilda typer av ledare, Trump vill ”göra USA fantastiskt igen”, han vill ha låga skatter, mer ”frihet” och han vill ha tullar på internationell handel. Joe Biden verkar mer fokusera på att öppna upp för mer internationella samarbeten, på sikt höja skatterna och satsa mer på klimatet. Just det faktum att Biden vill öppna upp för friare handel igen är globalt sett bara positivt, det är något vi alla gynnas av. Men att börsen skulle påverkas i någon tydlig riktning uppåt eller nedåt beroende på vem som får bo i vita huset de kommande fyra åren, det har vi svårt att se.

  Så vart står vi nu då? Och hur ska man tänka framåt? Det första vi får konstatera är att det är otroligt svårt att förutspå något på kort sikt. Ingen vet vad som kommer hända imorgon när det handlar om smittspridning eller restriktioner, men vi vet att det spelar stor roll. Om vi får en lugnare period framåt så finns goda möjligheter att börsen fortsätter uppåt. Men om denna ”andra våg” av smittspridning som vi nu ser verkligen tar fart, kan det lika gärna bli tvärt om. Lyckligtvis så är centralbankerna nu bättre förberedda, och det finns planer på hur man ska stimulera marknaderna om något liknande sker, så en ytterligare krasch som den vi såg i våras känns mycket osannolikt. Även sjukvård, äldreboenden och andra myndigheter är mycket bättre förberedda än i våras, vilket underlättar och förbättrar möjligheterna.

  Trots hot och oroligheter så finns i dagsläget inte mycket alternativ till börsen. Vill man ha avkastning så är det till börsen man vänder sig. De låga räntorna ser ut att vara här för att stanna under överskådlig framtid, så något räntesparande är väl inget att räkna med än på ett tag. Slutsatsen blir alltså; Vill man ha avkastning så är det till börsen man ska gå, men det är då viktigt att man är medveten om sin sparhorisont och riskvilja och ser till att inte investera mer pengar än man har råd med. Fördelen med just globalfonder är att man på ett enkelt sätt sprider sina risker över hela världen. Genom en globalfond får du en mycket bredare exponering än om du tillexempel köper en Sverigefond eller en USA-fond. Du är på så sätt alltid investerad i länder från hela världen, inom olika branscher, och med olika konjunkturcykler.

  Möjligheter:
  -    Fortsatt låga räntor gynnar hela börsen
  -    Globalfonder ger en bred exponering och god diversifiering
  -    Öppnare handel mellan USA och övriga världen gynnar alla

  Hot:
  -    Med fortsatt smittspridning hotar fler nedstängningar
  -    För få eller för svaga stimulanspaket
  -    Oroligheter i USA efter presidentvalet kan smitta av sig på övriga världen

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Ökad smittspridning och osäkerhet kring det amerikanska valet  

  Ökad smittspridning och osäkerhet kring det amerikanska valet

  Den svenska börsen i form av OMXS30 har under månaden sjunkit med 6,11 procent och är därmed tillbaka på negativa nivåer för 2020. Den första oktober låg indexet på plus 3,28 procent för året, och nu den 30 oktober ligger det istället på minus 3,06 procent. Nedgången visar ganska tydligt på den osäkerhet som finns på marknaden.

  Den ökande smittspridningen är självklart den stora anledningen, inte bara i Sverige, utan även i övriga Europa och resten av världen. Att smittspridningen nu återigen tar fart betyder mest troligt att vi har hårdare rekommendationer, restriktioner och eventuella ”lockdowns” att vänta. Positivt för svenska börsen i förhållande till övriga är att en ”lockdown” känns osannolikt, i och med att de svenska myndigheternas linje mer handlar om rekommendationer och individuellt ansvar. Oavsett så kommer det medföra att ekonomin tappar fart på grund av att man återigen kommer handla mindre, besöka färre restauranger, i större utsträckning jobba hemifrån och så vidare. Detta medför tyvärr också att företag kommer behöva mindre personal. Vi får helt enkelt hoppas på att svenskarna och övriga länders medborgare tar sitt ansvar och att restriktionerna blir så kortvariga som möjligt.

  I USA har rubrikerna nästan enbart handlat om presidentvalet som gick av stapeln den 3 november. I skrivande stund, den 5 november, har vi fortfarande inget slutgiltigt resultat. Visserligen ser det ut som att demokraternas kandidat Joe Biden har en knapp ledning, men det är som sagt inte klart förens alla delstater räknat färdigt alla sina röstsedlar. Donald Trump kommer nog inte heller erkänna sig besegrad förens vissa röstsedlar är omräknade, eller förens de olika domstolarna utrett de stämningar som lämnats in av partiets många jurister.

  Det amerikanska indexet S&P 500 sjönk under oktober med 3,28 procent, alltså en lindrigare nedgång än om man jämför med den i Sverige, men tittar vi från månadens toppnotering den 12 oktober är indexet ned hela 7,48 procent. Även här kan nedgången härledas till ökad smittspridning, men osäkerheten kring eventuella oroligheter till följd av presidentvalet kan också spela in. Vinsthemtagningar är sannolikt även det en bidragande faktor, då börsen gått upp över 50 procent sedan bottennoteringen i mars.

  Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att det är lite skakigt och oroligt på marknaden. Det är just nu inte lätt att på kort sikt sia om vilken riktning vi är på väg. Vad vi däremot vet är att förväntningarna på börsen till stor del fortfarande styrs av Covid-19, och får vi nya kraftiga nedstängningar i Europa så är det helt klart att börsen kommer reagera negativt på det. Visserligen sitter nu centralbankerna redo med nya stimulanser att pumpa ut vid ett sådant scenario, vilket inte riktigt var fallet när viruset slog till tidigt i våras.
  Vad som talar för börsen är helt enkelt att det fortfarande saknas alternativ, med fortsatt låga räntor så är det svårt att hitta avkastning på annat håll. Och något som är säkert, det är att människor är riskbenägna, och man vill alltid få avkastning på sina pengar.

  Det är många som tycker att det är ett svårt börsläge och har svårt att fatta rätt beslut. För dig som vill ha hjälp att förvalta din portfölj erbjuder vi Aktiva Fondportföljer. Våra Aktiva Fondportföljer består av fyra olika portföljer i olika risknivåer. Portföljerna är globala och innehåller fonder från hela världen, och vi sköter om portföljen helt och hållet åt dig. Vi följer löpande marknaden och gör sedan förändringar i portföljen så att portföljen alltid innehåller de fonder från de olika tillgångsslagen, marknaderna och sektorerna vi tror allra mest på för tillfället.

  Läs mer om Aktiva Fondportföljer här .

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

 • Analys Nordamerika - all-time-high trots pandemi  

  Analys Nordamerika - all-time-high trots pandemi

  Vi har ett av vår tids starkaste börshalvår bakom oss, vi befinner oss mitt i en pågående pandemi, och runt hörnet väntar kanske det mest turbulenta presidentvalet vi varit med om.

  Tittar vi sex månader bakåt i tiden så är USA-indexet S&P 500 upp hela 28 procent, sedan bottennoteringen den 23 mars är indexet upp 56 procent. Det är förstås inget vanligt börsläge vi befunnit oss i utan detta är en rekyl på den börskrasch som skedde när man insåg att Covid-19 var en pandemi som skulle påverka hela världen. Trots detta så går det inte att bortse från att det endast tog börsen 6 månader att radera ut hela den nedgång som skett. Den 19:e februari stängde S&P 500 på rekordnivåer, dagen efter, den 20:e februari startade nedgången som höll i sig fram till den 23:e mars. På lite drygt en månad hade S&P 500 tappat hela 35 procent. Men då vände det, och det tog bara 5 månader innan indexet åter igen, den 18 augusti, stod på all time high. En synnerligen snabb återhämtningscykel på ett av vår tids kraftigaste börsras.

  Det går inte att komma undan att Covid-19, eller Coronapandemin, har varit årets stora händelse. Oavsett var man befunnit sig i världen så har det konstant talats om detta ämne, vilket kanske inte är så konstigt med tanke på att inte en enda av oss har varit opåverkad. Vi har alla drabbats på ett sätt eller annat, vissa mer än andra. Och detta ämne har såklart också varit det som drivit börsen under året. Många kan tycka att det är underligt hur börsen kan gå så bra, när realekonomin, alltså den faktiska ekonomin i samhället, haft det så tufft. Det finns många parametrar som spelar in, men just att världens alla länder och centralbanker har pumpat in pengar i systemet är väl det som dragit börsen allra mest.

  USA’s centralbank Federal Reserve
  har under året pumpat in pengar i systemet av storlek vi aldrig tidigare skådat. Detta tillsammans med att de låga räntorna ser ut att vara här för att stanna, har hjälp börsen uppåt. Man kan undra hur länge centralbankerna kan fortsätta med sina stödpaket, men den samlade synen verkar vara att om det skulle bli skakigt nu i oktober eller november, så kommer FED agera med fler åtgärder för att stimulera marknaden.

  Arbetsmarknaden fick sig en ordentlig törn i USA när hela landet i stort sett stängde ner på grund av pandemin. I maj låg arbetslösheten på hela 15 procent, men som tur var så återhämtade sig detta snabbt och i september hade siffran nästan halverats. Det är av yttersta vikt att fler och fler får jobb och att trenden inte vänder till det negativa igen.

  Den 3 november är det dags för det amerikanska presidentvalet
  . Vi tror inte att valresultatet i sig bör påverka börsen allt för kraftigt, även om den samlade synen där ute är att en Trump-seger ses som det något mer positiva utfallet för börsen. Vad som dock kan ställa till det är hur det amerikanska folket reagerar på resultatet. Det är en mycket turbulent stämning i landet och bägge sidor kommer ha svårt att acceptera den andres seger. Det är inte osannolikt att vi kan komma att få se stora demonstrationer och upplopp efter årets val, vilket såklart kan smitta av sig på börsen. Skulle det ske i kombination med ännu fler nedstängningar till följd av nya Covid-19-utbrott så kan det mycket väl bli lite extra skakigt en period.

  Vi kan konstatera att det varit ett turbulent år, och att hösten i och med presidentvalet ser ut att följa samma spår. Trots detta så har börserna gått starkt ut ur krisen och investeringsviljan har varit stor. De största dragloken i USA har varit teknikjättarna som med sina stora vikter i de olika börsindexen har dragit resten av marknaden med sig. Vi är spända på att se vad hösten och vintern har att erbjuda, men är ändå försiktiga framåt. Det är viktigt att man som sparare och investerare är medveten om att det finns risker där ute, och att man ser till att man har rätt risknivå i sin portfölj.

  Möjligheter:
  -    Fortsatt låga räntor
  -    Att arbetslösheten fortsätter att minska
  -    Fortsatta stimulanser från Federal Reserve
  Hot:
  -    Oroligheter efter presidentvalet
  -    Nya nedstängningar på grund av Covid-19
  -    Ökad arbetslöshet till följd av nya nedstängningar.

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

   

 • Svenska börsen tar täten  

  Svenska börsen tar täten

  Den svenska börsen har under september månad fortsatt till nya höjder och breda stockholmsindexet OMXSPI var den 1 oktober uppe på all-time-high. Under månaden steg indexet med 4,3 procent vilket är starkast av alla börser i de utvecklade länderna. För året ligger indexet plus 7 procent vilket även det är i toppen jämfört med övriga index.

  På övriga håll har det däremot varit lite svajigare, USA-indexet S&P 500 tappade 4,6 procent. Tyska DAX sjönk 1,4 procent och Storbritanniens FTSE 100 stängde runt nollan efter några tunga börsdagar under andra halvan av månaden.

  Om man exkluderar Sverige
  och eventuellt ett par andra länder så kan man konstatera att de skakigare börserna är ett tydligt tecken på att fler och fler aktörer blivit mer skeptiska mot börsen. Det är många som tagit hem sina vinster och nu positionerar sig för en turbulentare framtid. Tittar vi på USA så beror en del av nedgången på att man hämtat hem vinster i de stora teknikbolagen, vilket ändå får ses som fullt naturligt efter den mycket starka tillväxt som skett inom sektorn de senaste månaderna.

  Det talas också om osäkerhet kring det amerikanska presidentvalet och hur börsen ska reagera på utfallet. Vi tror inte att valresultatet i sig bör påverka börsen allt för kraftigt, även om den samlade synen där ute är att en Trump-seger ses som det något mer positiva utfallet för börsen. Vad som dock kan ställa till det är hur det amerikanska folket reagerar på resultatet. Det är en mycket turbulent stämning i landet och bägge sidor kommer ha svårt att acceptera den andres seger. Det är inte osannolikt att vi kan komma att få se stora demonstrationer och upplopp efter årets val, vilket såklart kan smitta av sig på börsen. Skulle det ske i kombination med ännu fler nedstängningar till följd av nya Covid-19-utbrott så kan det mycket väl bli lite skakigt en period.

  Att den svenska börsen gått så starkt har förstås sina förklaringar. Vi har nämnt det förut med det tål att upprepas och det är de mycket låga räntorna vi kan förvänta oss i framtiden. Aldrig tidigare har vi haft ett så extremt ränteläge, och inte under en så pass lång tid som det nu ser ut att bli, det finns alltså fortfarande få eller inga alternativ till börsen. Den svenska covid-19-strategin har också varit gynnsam näringslivet om man jämför med andra länder. Även om det har varit otroligt tufft för många aktörer så har konsumtionen ändå rullat på, om än på lågvarv.

  Konjunkturinstitutet senaste prognos var att BNP för 2020 stannar på minus 3,4 procent, och att BNP under nästa år kommer att öka med 3,6 procent. Detta är mycket bättre siffror än vad som målades upp under våren och sommaren då det ibland talades om tvåsiffriga BNP-fall och lång återhämtningsperiod.

  Sammanfattningsvis så är vår syn att det för nuvarande är ett svårt börsläge. Vi har ett mycket starkt halvår bakom oss, och det är då alltid svårt att ta ett kliv ifrån börsen, man vill ju inte gå miste om potentiell avkastning, speciellt inte när ”alla andra” är med på tåget. I Fondmarknaden.se’s tjänst Aktiva Fondportföljer har vi valt att sänka risken något i två av våra mer offensiva portföljer genom att sälja av en del fonder med Amerikanska IT-bolag, och istället fylla på med lite nordiska företagsobligationer.

  Tycker du att det är ett klurigt börsläge och svårt att fatta rätt beslut? Ta gärna en titt på Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer . Vår tjänst låter dig släppa börsen och fokusera på något annat istället, medan vi tar hand om sparandet åt dig!

  Fondmarknaden.se
  Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.


Bli kund


Kom igång direkt med BankID!



 • steg 1

  1739 fonder

 • steg 2

  Allt ditt sparande på en sida

 • steg 3

  Färdiga fondpaket