Översikt - alla nyheter

 • Billigt är bra, men är fonden med lägst avgift alltid bäst?

  2021-09-07

  Ja billigt är bra, men hur är det nu med fonder och dess avgifter, är billigt alltid bäst? Hur stor roll spelar avgiften för din framtida avkastning? Det har under många år skrivits och talats mycket om vikten av att inte betala för mycket i förvaltningsavgift för sina fonder. Det håller vi med om, att betala för mycket är aldrig bra, oavsett vad det handlar om. Men när det handlar om fonder så är det lite svårare än så, detta då det väldigt sällan finns två exakt lika fonder att välja mellan, där endast avgiften skiljer.

 • Glädjeskutt för svenska ekonomin under det tredje kvartalet

  2021-09-07

  Den svenska börsen har under augusti inte varit lika självklart uppåt som vi är vana med. Det breda stockholmsindexet OMXSPI steg dock ändå med 0,75 procent men storbolagsindexet OMXS30 sjönk med -0,79 procent. Sedan 1 januari 2019 har OMXSPI gett positiv avkastning under 27 av de senaste 32 månaderna. Det är ett otroligt facit vilket gör att stockholmsbörsen ligger i absoluta topp bland världens börser. Senast indexet hade en negativ månad var oktober 2020. Hittills under 2021 är indexet upp med nästan 29 procent att jämföra med det amerikanska indexet S&P 500 som under samma period är upp 22 procent och europaindexet Euronext 100 som är upp 18 procent.

 • Avtagande tillväxt och avtrappning av Riksbankens stödköp

  2021-08-11

  Den svenska börsen har under juli månad varit ovanligt volatil med ganska stora svängningar. Ofta ser vi relativt små rörelser under somrarna, men denna månad steg storbolagsindexet OMXS30 med 4,7 procent och breda indexet OMX SPI steg med hela 7,4 procent. I USA steg indexen Nasdaq och Dow Jones 1,16 respektive 1,25 procent samt i Storbritannien sjönk det breda FTSE 100 med cirka 1,3 procent.

 • Sommarledigheten är ett gyllene tillfälle att se över ditt sparade

  2021-07-09

  Sommaren är här med lata dagar i hängmattan, sommaren är även en tid då börsen oftast är ”lite lugnare”. Det är alltså ett ypperligt tillfälle att ta några minuter att se över sitt sparande och göra eventuella förändringar. Vi har gjort en checklista på fyra punkter du kan tänka på:

 • Fondkommentar juni - Historiskt starkt halvår på börsen

  2021-07-09

  Juni månad är nu slut och vi kan i och med det summera årets första halva. Man kan klart konstatera att den svenska börsen har gått på högvarv och att detta halvår går till historien som ett av starkaste någonsin. Indexet OMXS30 stängde månaden, som svängde ganska mycket, på plus 0,95 procent. Halvårsavkastningen summeras till hela 20,72 procent. Det globala indexet MSCI World har under samma period avkastat cirka 12 procent.

 • Årets bästa och mest köpta fonder

  2021-06-07

  Tittar vi på vilka fonder som gått bäst hittills i år så hittar vi ganska många olika fonder i topp. Bland Fondmarknaden.se’s kategorier ligger Sverigefonder, Nordenfonder, Nordamerikafonder och Europafonder alla i topp. Samtliga av de kategorierna har i snitt avkastat 15 procent hittills i år.

 • Fortsatt uppåt på börsen och signaler om ökad inflation

  2021-06-07

  Den svenska börsen fortsätter sin resa uppåt och breda index OMXSPI var upp 1,7 procent under maj. Årets uppgång låg per den sista maj på 18,73 procent. Globala index MSCI World avkastade under samma period cirka 10 procent.

 • Fondkommentar april - Svenska börsen i topp under 2021

  2021-05-10

  Den svenska börsen har gått starkt under månaden och det breda indexet OMXSPI steg med 2,73 procent. Årets uppgång fram till sista april landar på imponerande 16,8 procent. Med det ligger Sverige i absoluta toppskiktet av världens börser under 2021. Under april har många företag släppt sina kvartalsrapporter och majoriteten av rapporterna har varit positiva. Även om det såklart finns många bolag som har det kämpigt, så ser majoriteten av börsbolagen ut att vara välmående. Svensk ekonomi går starkt och BNP är nästan uppe på samma nivå som innan börskraschen i mars förra året.

 • Diversifierad portfölj ger högre och stabilare avkastning

  2021-04-09

  En av de bästa metoderna för att du långsiktigt ska lyckas med dina investeringar är att ha en väldiversifierad portfölj med inslag av både aktier och räntepapper utifrån din riskprofil. En väldiversifierad portfölj innebär att du har innehav i flera olika tillgångsslag. Man brukar säga; lägg inte alla ägg i samma korg. Det vill säga; investera inte på enbart en marknad eller i en sektor, köp inte enbart svenska aktiefonder, för om den svenska marknaden går dåligt så går hela din portfölj ned. Om du istället sprider dina innehav över fler tillgångsslag, marknader och sektorer har du större chans att få en god och jämn utveckling i din portfölj.

 • Revansch för värdebolagen

  2021-04-09

  Den svenska börsen har gått mycket starkt under mars och det breda indexet OMXSPI var upp hela 7,7 procent under månaden. Utvecklingen sedan årsskiftet ligger på imponerande 13,7 procent. Storbolagsindexet OMXS30 har gått ännu starkare. Med dessa siffror ligger den svenska börsen i topp globalt sett, vilket till viss del beror på börsens sammansättning. Den svenska börsen består till stor del av värdebolag och cykliska bolag, och en mindre del tillväxtbolag. Sedan årsskiftet har den amerikanska 10-årsräntan stigit kraftigt, visserligen från rekordlåga nivåer, men ändå i rask takt uppåt. Stigande långräntor brukar generellt sätt gynna just värdebolag och det har under årets början skett en rotation i investeringsviljan från tillväxtbolag till värdebolag.

 

Arkiv

Visa nyheter från