IPS-depå - med tillgång till störst fondutbud

Ett eget pensionssparande har blivit allt viktigare om du som pensionär vill behålla den inkomstnivå du haft tidigare. Utan ett eget pensionssparande får de flesta av oss inte mer än ca 60 % av lönen i pension.

Ändringar för IPS 2016

IPS är ett privat pensionssparande, den 1 januari 2016 avskaffades avdragsrätten på privat pensionssparande för de alla flesta*. Observera att om du saknar avdragsrätt och ska börja pensionsspara kan du istället öppna ett Investeringssparkonto (ISK)

*Undantag om du har aktiv näringsverksamhet eller saknar tjänste- eller avtalspension har du fortfarande möjlighet att göra avdrag. Läs mer under skatteregler IPS

Befintligt IPS

Det IPS-sparande du redan har sedan innan 2016 påverkas inte så du är välkommen att flytta in ett befintligt IPS till oss från ett annat institut och ta del av vårt utbud och våra tjänster. (OBS! Alla medel flyttas in som likvida medel.) 

Med IPS-depå hos oss får du:

  • Möjligheten att handla i marknadens alla IPS-fonder.
  • Ingen kapitalvinstskatt. Endast avkastningsskatt. 
  • Möjlighet att byta fonder när du vill utan kapitalvinstbeskattning.
  • Enkel och oslagbar överblick av ditt pensionssparande.
  • Verktyg som alltid finns till hands som hjälper dig att välja fonder.
  • Utbetalning från 55 år

Nya regler från den 1 januari 2016 om förtida utbetalning

Det blir nya reglerar som träder i kraft gällande möjligheten att avsluta IPS genom förtida uttag. Skatteverket informerar: "Från den 1 januari 2016 gäller delvis nya regler för att avsluta en pensionsspardepå i förtid. En pensionsspardepå som har en behållning på högst ett prisbasbelopp får då avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Det krävs dock att banken (sparinstitutet) godkänner att kontot avslutas. Reglerna gäller både för nya och äldre pensionssparkonton."

Läs mer om de nya reglerna om förtida utbetalning hos Skatteverket.

 

Vad innebär IPS-depå för mig som kund?

Du sköter själv ditt IPS-sparande, du kan lägga engångsköp och/eller lägga upp månadssparande. Vill du göra fondbyten på ditt IPS-depå gör du enkelt det på egen hand. Du får givetvis hjälp med dina fondval av de verktyg och funktioner som du har på ditt IPS-depå. Har du redan ett IPS-sparande idag kan du enkelt flytta in det sparandet till ditt IPS-depå hos oss.

IPS-utbetalning

Under Min sida/inställningar väljer du din IPS-utbetalningsplan. Du kan välja att få utbetalt en gång i månaden, var tredje månad eller en gång per år. IPS-utbetalningen sker runt den 25:e varje månad oberoende av vilket utbetalningsintervall du väljer. Inför varje IPS-utbetalning låses kontot i början av månaden tills utbetalningen sker. I Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande (IPS) kan du läsa mer om villkor för IPS-utbetalning.

Skatteregler för IPS