Logga in   |  Bli kund

Investeringssparkonto (ISK) - fondspara utan kapitalvinstskatt

Med ett investeringssparkonto (ISK) hos oss sparar du i fonder precis som vanligt, men du slipper kapitalvinstskatt och deklaration av dina affärer. Öppna ett Investeringssparkonto (ISK) gratis hos oss. Du som är privatperson och bor samt skattar i Sverige kan öppna ett investeringssparkonto (ISK).


Med ett investeringssparkonto (ISK) hos oss får du:

•    Gratis konto, vi har ingen årsavgift på investeringssparkonto (ISK)
•    Verktyg som hjälper dig att välja fonder
•    Oslagbar överblick - alla dina fonder på ett ställe
•    Direktanslutning till ditt vanliga bankkonto   


Ett investeringssparkonto (ISK) innebär:

•    Ingen kapitalvinstskatt. Endast en årlig schablonskatt* (0,453 % under 2019) på innehav och insättningar
•    Ingen deklaration för dina affärer behövs
•    Ingen skatt på utdelningar
•    Inga avgifter eller skatter på uttag
•    Du väljer själv hur mycket du vill spara
•    Ingen låst spartid
•    Skatten är kvittningsbar
•    Vanlig arvsrätt


*)Schablonskatt på investeringssparkonto (ISK)
På investeringssparkontot (ISK) betalar du ingen kapitalvinstskatt, istället schablonbeskattas kontot. Schablonskatt på ISK beräknas genom att värdet och inbetalningar på kontot (som beräknas fyra gånger per år, i början på varje kvartal) delas med fyra, och då får man fram kapitalunderlaget.


Ny skatteregel påverkar skatten för ISK.
Från och med 2016 infördes en ny regel om att schablonintäkten som lägst ska vara 1,25 % av kapitalunderlaget. Skulle föregående års genomsnittliga statslåneränta tillsammans med skattegolvet 1,00 % understiga totalt 1,25 %, kommer schablonintäkten att räknas upp till 1,25 %.

Schablonintäkten beskattas med 30 % och kommer som en förtryckt deklarationsuppgift.


Skatten på ISK 2019;
Statslåneränta per den 30 november 2018: 0,51 %
Schablonintäkten: 0,51 % + 1,00 % = 1,51 %
Schablonintäkten beskattas med 30 % =0,0151 x 0,3 = 0,453 schablonskatt på ISK 2019.
Har du ett genomsnittligt värde på ditt ISK på 100.000 kr under år 2019 blir skatten 453 kr.