Logga in   |  Bli kund
 
 

Hur ska man tänka och agera vid oro på världens marknader?

Känner du oro när börsen går ner och funderar på att göra förändringar i din portfölj? Det är klart att man blir orolig när alla siffror är röda och marknaden är osäker, men då kan det vara bra att istället för att agera i panik, tänka på sin ursprungliga plan - Vad har jag för riskvilja och sparhorisont för mitt sparande?

Är du bekväm med din risknivå och har en långsiktig plan så är det bästa rådet att hålla huvudet kallt i osäkra tider och inte drabbas av panik. Har du däremot en för hög risk, eller behöver pengarna inom kort, kan det vara läge att se över sin portfölj och eventuellt omplacera, även om det innebär att ta en förlust. Detta är ett tydligt exempel på att det är viktigt att ha korrekt risknivå i sin portfölj kontra sin faktiska placeringshorisont. Man vill ju i störta mån undvika att behöva sälja fonder med förlust för att man är i behov av pengarna i det kortsiktiga perspektivet.

Investeringskommittén på Fondmarknaden.se som förvaltar fyra portföljer i olika riskklasser för våra kunder gjorde en planerad omallokering i förra veckan.

”Vi har bytt ut fonder som vi anser har underpresterat och i vissa fall tagit in nya fonder som vi tror har förutsättningar till god riskjusterad avkastning i framtiden. I de fall vi inte tagit in nya fonder har vi istället ökat vikten i redan befintliga fonder. Dessa förändringar ska inte ses som en reaktion på de kraftiga börsrörelser som skett de senaste 10 dagarna, de har varit planerade redan innan börsfallet startade. Aktiv Förvaltning är en långsiktig spartjänst där vi inte agerar på kortsiktiga och tillfälliga marknadsrörelser. Skulle däremot vår långsiktiga syn på de globala börserna förändras så kommer vi självklart att agera och göra nödvändiga förändringar i våra portföljer”, säger Richard Kristoffersson och Mikael Tjäder från Fondmarknaden.se´s investeringskommitté.

 

Investeringskommittén Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.