Realiserar jag någon kapitalvinst eller förlust när jag gör ett fondbyte?

Ja, eftersom det sker en försäljning utlöser det en kapitalvinst eller en kapitalförlust.