Lannebo Europa Småbolag A SEK
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Europa, Småbolag 14,81 SEK -12,98 % 6 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -12,98%
  i år
 • 1,37%
  1 vecka
 • 6,09%
  1 mån
 • 8,18%
  3 mån
 • -9,86 %
  6 mån
 • -9,91%
  1 år
 • 29,12%
  3 år
 • 27,12%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

En investering i fonden ger dig en bred inriktning mot små och medelstora europiska bolag. Fonden är aktivt förvaltad av ett erfaret förvaltarteam som fokuserar på att hitta de bästa investeringsmöjligheterna bland tusentals småbolag. Förvaltningen är långsiktig och riskmedveten, och bedrivs inom Lannebo som är ett helt oberoende och självständigt fondbolag. Fonden investerar inte i bolag inom branscher så som fossila bränslen, tobak, pornografi och vapen. Lannebo har som fondbolag högsta möjliga hållbarhetsbetyg för sin aktieförvaltning, A+, från UN PRI.

Fondens startår: 2016-10-17 Fondens Bolag: Lannebo Fonder FondStorlek: 1285,76 milj SEK