Swedbank Robur Mixfond Pension
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder, Global 23,61 SEK -9,19 % 4 Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -9,19%
  i år
 • 0,34%
  1 vecka
 • -3,55%
  1 mån
 • -4,91%
  3 mån
 • -9,19 %
  6 mån
 • -5,48%
  1 år
 • 7,56%
  3 år
 • 20,46%
  5 år
 • 85,74 %
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Mixfond Pension är en aktivt förvaltad blandfond med en kvantitativ förvaltningsmetod som normalfallet placerar 50 % i svenska och globala aktier och 50 % svenska och globala räntepapper av varierande kreditkvalitet. Minst 30 % av fondens värde kommer att placeras i Sverige. Fonden riktar sig till dem som pensionssparar inom ramen för premiepensionssystemet eller kollektivavtalade tjänstepensioner. För övriga andelsägare gäller att en inköpsavgift ska utgå vid inköp. Fonden följer Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar men har även utökade hållbarhetskriterier, läs mer i fondens Informationsbroschyr och på swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

Fondens startår: 1999-03-15 Fondens Bolag: Swedbank Robur Fonder AB FondStorlek: 6926,06 milj SEK