Logga in   |  Bli kund
Tundra Fonder AB Sustainable Frontier Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Tillväxtmarknadsfonder 181,52 SEK 4,58 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,58%
  i år
 • 0,45%
  1 vecka
 • -2,86%
  1 mån
 • 2,12%
  3 mån
 • -0,72 %
  6 mån
 • -16,15%
  1 år
 • 37,42%
  3 år
 • 39,17%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Tundra Sustainable Frontier föll 1,6 procent i mars, förnyad valutaoro i Argentina  

  Tundra Sustainable Frontier föll 1,6 procent i mars, förnyad valutaoro i Argentina

  Tundra Sustainable Frontier föll 1,6 procent i mars, i linje med jämförelseindexutvecklingen under perioden. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidrag erhölls primärt från fondens undervikt i Argentina samt god relativavkastning i Vietnam.

  På minussidan märktes negativa bidrag från fondens övervikter i Pakistan och Bangladesh samt fondens turkiska innehav.

  Bland enskilda innehav utmärkte sig den vietnamesiska glasstillverkaren Kido Frozen Foods som steg drygt 60 procent under månaden.

  De argentinska bankerna Grupo Supervielle och Grupo Galicia utmärkte sig däremot negativt med nedgångar på 30 respektive 16 procent mot bakgrund av förnyad valutaoro i Argentina.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tundra Sustainable Frontier slog index på helåret, tycker gränsmarknader ser mycket intressanta ut 2019  

  Tundra Sustainable Frontier slog index på helåret, tycker gränsmarknader ser mycket intressanta ut 2019

  Tundra Sustainable Frontier sjönk 5,2 procent i december, vilket medför att fonden tappat 7,9 procent under 2018. Fondens jämförelseindex har under samma period tappat 17,5 procent, vilket är klart sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att man tycker det ser mycket intressant ut inför 2019, efter ett svagt 2018.

  "Flertalet valutor på mindre tillväxtmarknader och frontiermarknader har korrigerats väsentligt under året och är nu billiga", kommenterar förvaltarteamet och fortsätter:

  "Det ter sig osannolikt att 2019 ska föra med sig ytterligare ett år av generellt svag utveckling för valutor på utvecklingsmarknader".

  Vidare anses värderingarna vara attraktiva och man nämner att den genomsnittliga värderingen i portföljen är cirka åtta gånger årsvinsten, vilket bedöms ta höjd för vinsttapp.

  De största innehaven per utgången av året var Zenith Bank, Square Phar och Guaranty Trust Bank med portföljvikterna 5,6, 4,4 respektive 4,3 procent.  Taggar:

 • Tundra Sustainable Frontier föll 1,1 procent i oktober, orosmoment diskonterade i värderingar  

  Tundra Sustainable Frontier föll 1,1 procent i oktober, orosmoment diskonterade i värderingar

  Tundra Sustainable Frontier föll med 1,1 procent i oktober, vilket medför att fondens avkastning sedan årsskiftet summerar till 0,3 procent. Fondens jämförelseindex har under samma period backat 13,7 procent, vilket är betydligt sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att 2018 har varit ett riktigt uselt år för aktieägare på tillväxt- och frontiermarknader. Årets utveckling är nu närmaste identisk med 2011.

  "Det finns alltid gott om orosmoment på tillväxt- och frontiermarknader. Så också nu. Vi konstaterar dock att dessa är väl diskonterade i värderingarna över alla våra marknader. Därtill har vi sett ordentliga utrensningar på flertalet valutamarknader och många av valutorna på våra marknader är efter kraftiga nedgångar billiga", kommenterar förvaltarteamet.

  Bland positiva bidragsgivare under perioden märktes MLP Care, Zenith Bank och John Keells. På minussidan återfinns Hoa Sen Group, Da Nang Rubber och Hum Network.

  De största innehaven per utgången av månaden var Zenith Bank, GB Auto och Commercial Intl Bank med portföljvikterna 5,8, 4,8 respektive 4,5 procent.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Målet med den aktivt förvaltade fonden är att skapa en finansiell exponering mot den ekonomiska utvecklingen i tillväxtmarknader och gränsmarknader (s. k. frontier markets) och ge andelsägarna en långsiktig avkastning på investerat kapital med hänsyn tagen till fondens risknivå. Minst 80 procent av fondförmögenheten skall placeras i aktier och aktierelaterade överlåtbarbara värdepapper utgivna av företag som har sitt säte i, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet på tillväxtmarknader och/eller gränsmarknader. Fonden får placera upp till 20 procent av fondförmögenheten i aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper utgivna av företag som enligt MSCI klassificeras som Developed Markets. Oavsett ovan nämnda begränsningar får fonden alltid ha de likvida medel som behövs för förvaltningen, dock högst 20 procent av fondförmögenheten.

Fondens startår: 2013-04-02 Fondens Bolag: Tundra Fonder AB FondStorlek: 1615,44 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Tillväxtmarknadsfonder