SEB Nordenfond Småbolag C EUR - Lux
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Nordenfonder 701,57 EUR -2,03 % 6 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -2,03%
  i år
 • -1,11%
  1 vecka
 • -1,21%
  1 mån
 • 11,58%
  3 mån
 • 16,16 %
  6 mån
 • 18,78%
  1 år
 • 88,57%
  3 år
 • 172,46%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden är aktivt förvaltad och placerar huvudsakligen i aktier eller aktierelaterade instrument, med fokus på nordiska små och medelstora bolag. Investeringsområdet definieras som de aktier i Norden som utgör de nedersta 20 procenten av det totala börsvärdet, och består av ungefär 500 aktier. De svenska bolagens vikt utgör omkring 40 procent av investeringsområdets börsvikt. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fullständigt Prospekt.

Fondens startår: 2009-07-01 Fondens Bolag: SEB Investment Management AB FondStorlek: 437,47 milj EUR
 

Utveckling 2021

Topp 3 inom kategorin Nordenfonder