Logga in   |  Bli kund
SPP Fonder Aktiefond Japan
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Japanfonder 90,71 SEK 12,36 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 12,36%
  i år
 • 0,07%
  1 vecka
 • -0,58%
  1 mån
 • 6,10%
  3 mån
 • 1,27 %
  6 mån
 • 1,54%
  1 år
 • 39,07%
  3 år
 • 92,82%
  5 år
 • 106,44 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • SPP Aktiefond Japan ökade 2 procent i februari, försvagad global tillväxtbild  

  SPP Aktiefond Japan ökade 2 procent i februari, försvagad global tillväxtbild

  SPP Aktiefond Japan ökade 2 procent i februari, i linje med jämförelseindexet. Det medför att fonden är upp 9,8 procent hittills i år, enligt en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att globala aktier mätt med MSCI World i lokal valuta steg med ytterligare 3 procent i februari. Hittills i år är uppgången därmed hela 11 procent, och hälften av korrektionen i oktober har hämtats in.

  Allt fler signaler om att handelskriget är på väg mot ett avtal, samt signaler från Fed om en QT-paus, fortsatte att trycka upp aktiekurserna.

  Däremot finns det orosmoln på himlen.

  "En försvagad tillväxtbild utan tecken på stabilisering bör trots allt tynga ned marknadsutsikterna. Framförallt har konsumtionstalen i USA varit svaga, även om de troligtvis påverkades negativt av nedstängningen av den offentliga sektorn vilket innebär att de kan komma att återhämta sig", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De största innehaven per utgången av månaden i fonden var Toyota, Softbank och Takeda Pharmaceuticals med portföljvikterna 4,3, 2,3 respektive 2 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan ökade 7,7 procent i januari, noterar att de globala makrotalen fortsätter att falla  

  SPP Aktiefond Japan ökade 7,7 procent i januari, noterar att de globala makrotalen fortsätter att falla

  SPP Aktiefond Japan steg 7,7 procent under årets första månad och reparerade därmed nedgången på 5,6 procent för helåret 2018. Fondens jämförelseindex steg 7,6 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport.

  "Även om recessionscenariot prisats ut av finansmarknaderna så fortsätter de aggregerade globala makrotalen att falla", skriver förvaltaren bland annat i en kommentar.

  De senaste två månadernas nedjusteringar av BNP-prognoserna för helåret i USA bidragit negativt tillsammans med den negativa trenden i euroområdet och Japan som har pågått ett tag.

  "Dessutom har förväntningarna för BNP-tillväxten i Kina justerats ned", tillägger förvaltaren.

  De största innehaven per utgången av månaden var Toyota, Takeda och Sony med portföljvikterna 4,3, 2,2 respektive 2,0 procent.

  Industri utgjorde 19,8 procent av allokeringen vid månadens utgång, följt av konsument cyklisk med 17,4 procent.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Aktiefond Japan blev årets Japanfond på Årets Fonder  

  SPP Aktiefond Japan blev årets Japanfond på Årets Fonder

  Årets Japanfond på eventet Årets Fonder blev den passivt förvaltade fonden SPP Fonder Aktiefond Japan.

  Fondabs vd Mikael Tjäder på scen nämner att i stort sett alla fonder som mottagit pris på eventet tidigare har varit aktivt förvaltade fonder.

  Fonden backade 5,6 procent under 2018. Fondens jämförelseindex tappade under samma period 5,7 procent.

  Fondens företrädare uppgav i samband med mottagande av pris att framgången är en följd av bland annat låg avgift och aktivt hållbarhetsarbete.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning att följa den japanska aktiemarknaden. SPP Aktiefond Japan är en indexnära aktiefond som i sina placeringar söker att efterlikna utvecklingen på den japanska marknaden. Fonden placerar normalt i cirka 95–155 bolag fördelade på många branscher och följer vår standard för hållbara investeringar. Det innebär bland annat att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella lagar och regler samt bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption, allvarlig klimat- och miljöskadaoch bolag med låg hållbarhetsrating. Fonden avstår även från att investera i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från: vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

Fondens startår: 1999-12-30 Fondens Bolag: SPP Fonder FondStorlek: 2295,85 milj SEK