Logga in   |  Bli kund
Alpcot Equities R
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Blandfonder 8,94 EUR -21,69 % 5 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -21,69%
  i år
 • 0,81%
  1 vecka
 • -0,98%
  1 mån
 • 10,96%
  3 mån
 • -23,19 %
  6 mån
 • -15,04%
  1 år
 • -6,01%
  3 år
 • 4,01%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fonden har som mål att generera långsiktig värdestegring åt sina andelsägare genom att investera i en väldiversifierad portfölj med exponering mot globala aktier. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Lägst 90% av fondförmögenheten skall vara placerade i aktier, aktierelaterade överlåtbara värdepapper och andra fonder med exponering mot den globala aktiemarknaden. Maximalt 10% av fondens medel kan investeras i räntebärande värdepapper. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat, och innehav i utländska valutor är normalt inte säkrade mot svenska kronor.

Fondens startår: 2015-05-28 Fondens Bolag: Alpcot Capital Management Ltd. FondStorlek: 61,80 milj EUR
 

Utveckling 2020

Topp 3 inom kategorin Blandfonder


Det finns inga favoritfonder