Logga in   |  Bli kund
Cicero Nordic Corporate Bond A
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Räntefonder 113,88 SEK 4,11 % 2 Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 4,11%
  i år
 • 0,16%
  1 vecka
 • 0,37%
  1 mån
 • 1,12%
  3 mån
 • 2,20 %
  6 mån
 • 3,44%
  1 år
 • 10,85%
  3 år
 • 15,59%
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Vad är ett index?

Ett jämförelseindex visar hur en viss marknad utvecklats i genomsnitt. Ett index kan därför användas som jämförelse för en fonds värdeutveckling över tid. Jämför en fond mot ett index för den marknad/bransch som fonden investerar på så får du en uppfattning om hur väl fonden har utvecklats under en period i jämförelse med marknaden den placerar på.

Fondabs kategori index

Fondabs index visar ett genomsnitt över alla underliggande fonder på Fondabs plattform i respektive kategori. Med detta kan du jämföra en eller flera fonder med ett snitt över hela kategorin.

Branschindex:

I denna lista visas Morningstars Open Indexes. Läs mer om Morningstars Open Indexes här: https://indexes.morningstar.com/


Fondabs index:
Branschindex: • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Cicero Nordic Corporate Bond är en aktivt förvaltad räntefond. Målsättningen med fondens placeringar är att uppnå högsta möjliga värdetillväxt av fondens tillgångar givet fondens riskspridning och placeringsinriktning. Fondens placeringsinriktning är på den nordiska räntemarknaden, i huvudsak i företagsobligationer. Placeringar kan ske i alla typer av räntepapper. Det innebär att fonden kan investera i instrument utgivna av stat och kommun samt i företagsobligationer och företagskrediter med god kreditvärdighet (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i företag som saknar kreditrating.

Fondens startår: 2014-03-10 Fondens Bolag: Cicero Fonder AB FondStorlek: 287,16 milj SEK
 

Utveckling 2019

Topp 3 inom kategorin Räntefonder